Taxibedrijf Uber heeft een belastingvoordeel van € 5,5 miljard geregeld in Nederland. De constructie kan gebruikt worden om wereldwijd zo min mogelijk belasting te betalen als het bedrijf ooit winst gaat maken. Er zijn inmiddels Kamervragen gesteld over dit bericht.

Als de belastingrechter meent dat de fiscus via een informatiebeschikking gegevens wil verkrijgen die niet zijn op te vragen, zal hij de informatiebeschikking vernietigen. Als na de rechterlijke uitspraak de Belastingdienst van buitenlandse fiscale autoriteiten gegevens ontvangt die een ander licht op de zaak werpen, kan dit een reden zijn voor de rechter om zijn uitspraak te herzien.

De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 juni 2019 overleg gevoerd met de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel. Nieuwe wetgeving voor box 3 is niet mogelijk per 1 januari 2020.

Over twee jaar moeten ondernemers volledig digitaal een bv kunnen oprichten. Een Europese richtlijn schrijft voor dat Nederland dit in principe uiterlijk 1 augustus 2021 geregeld moet hebben. Nu moet een ondernemer voor het oprichten van een kapitaalvennootschap nog verplicht zelf langs bij de notaris.

In principe moet de Belastingdienst over een nieuw feit beschikken om een navorderingsaanslag te kunnen opleggen. Een belangrijk vraagstuk ziet op de onderzoekplicht van de inspecteur. Aan de ene kant mag hij op de juistheid van een verzorgd ogende aangifte vertrouwen. Maar aan de andere kant is hij verplicht tot nader onderzoek als er voldoende aanwijzingen zijn dat de aangifte niet helemaal klopt. Deze problematiek speelt onder meer een rol als een belastingplichtige overlijdt, die in gemeenschap van goederen was gehuwd met een aanmerkelijkbelanghouder. De overledene geniet dan namelijk een fictief vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang.